T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Sivrihisar Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Sivrihisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 08/01/2021

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla 2003 yılında başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  

• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü, 
• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, 
• Gösterge yönetimi,
• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
• Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
• Eğitim faaliyetleri,
• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 
• Sağlıkta kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.


Kalite Yönetim Direktörü 
Aygül AKKARTAL

DAHİLİ 126


1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI_Sayfa_2.jpg
1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI_Sayfa_3.jpg
1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI_Sayfa_4.jpg
1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI_Sayfa_5.jpg